Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2016

Oczyszczanie magiczne oraz jak uwolnić się od wpływu sekt

Oczyszczanie się z negatywnych kodów

Jest to temat bardzo rozległy na którego badania poświeciłem ostatnie osiem lat. Będę publikował swoją wiedzę i doświadczenie w częściach. Na początek omówię jednak podstawowe mechanizmy na jakich się to opiera. Zanim jednak opowiem mechanizmach - nim przystąpimy do czyszczenia samych kodów, musimy usunąć : wszelkie tarcze założone na kody, wyzwalacze które mają się odpalić po zdjęciu kodu, rytuały tworzenie, podtrzymywania i odnawiania kodów, wszelkie przysięgi związane z danym kodem i ewentualnie splątania. Warto pamiętać, że niektóre kody są ładowne tylko ludźmi i podtrzymywane przez ludzi, poprzez myślenie na temat konkretnych osób i sytuacji, takie kody "starają" się replikować na innych, częstym momentem takiej replikacji są : uzdrawianie, kłótnie, seks itp

Z tych wszystkich rzeczy chciałbym wyjaśnić czym jest splątanie i na jakiej podstawie powstaje. Ponieważ dostałem pytanie od osoby chcącej oczyścić się do końca z wpływów sekty, …

Klątwy – warto czy nie warto? i jak magicznie bronić się przed stalkingiem i prześladowaniem

Klątwy – warto czy nie warto? i jak bronić się przed stalkingiem i prześladowaniem

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to, chciałbym powiedzieć, że nie jestem osobą wierzącą w nadstawianie drugiego policzka albo uważającą, że bierność wobec ewidentnego zła jest rzeczą godną pochwały. Aby rzeczowo odpowiedzieć sobie na pytanie czy warto klątwić wpierw przyjrzyjmy się mechanizmom klątwy.

Tak zwana powszechnie klątwa to silny akumulat energii życiowej z umieszczonym wewnątrz siebie życzeniem śmierci, zniszczenie, nieszczęścia. W tej prostej definicji zawarta jest większość jeśli nie wszystkie klątwy. Co więc dokładnie robimy rzucając klątwę.

Po pierwsze dajemy komuś energie, po drugie za jej pomocą chcemy stworzyć złe w naszym mniemaniu warunki dla tej osoby. Niestety nie jest to takie proste, ponieważ w chwili gdy energia trafia do tej osoby, podobnie jak przy leczeniu ta energia staje się energią tej osoby. I zwyczajnie pobudza podobne jakościowo części psyche osoby klątwionej zwyczaj…

Istoty upadłe – skąd się wzięli reptylianie

Czym są reptylianie?

Jest to pytanie na jakie szukają odpowiedzi ludzie stykający się z problem opętań, podczepienie i innych zaburzeń świadomości człowieka. Prędzej czy później praca z energetycznymi ograniczającymi strukturami nakładanymi na ludzi(często zwana czarno-magiczne struktury), często wywołującymi depresji i choroby prowadzi do istot które są dość duże, mają gadzi wygląd, pobierają z ludzi energie, manipulują nimi, a także zawsze gdy są zauważone okazją ogromną lek i "wyświetlają" film o swojej wielkiej potędze technologicznej. Wraz z tymi istotami można spotkać wiele innych, ale pomniejszych i mniej istotnych dla problemu. Ważnym pytaniem jest czy reptylianie istnieją rzeczywiście fizycznie - moim zdaniem już nie, kiedyś istnieli, teraz funkcjonują na bardziej subtelnych planach i żywią się ludźmi aby nie stracić swojej mocy i formy, być może liczą na to że stworzą na ziemi odpowiednie warunki energetyczne aby odzyskać fizyczne ciała.

Oto moje argumenty dla któ…

Ochrona psychotroniczna – tworzenie tarcz magicznych

Jak stworzyć skuteczne tarcze psychotroniczne?

Myślę, że jest to jeden z ważniejszych tematów, jak skutecznie tworzyć tarcze i ochrony psychotroniczne. Po pierwsze musimy pamiętać że jednym z głównym narzędzi jakimi posługujemy się do wywieranie wpływu na siebie i naszą przestrzeń jest nasz wyobraźnia. Nie jest sprawa kluczową który ze zmysłów jest dla nas zmysłem głównym, choć nasze umysłu pracują inaczej celem tutaj jest odnalezienie kodu który dla całości naszego bytu oznacza bezpieczeństwo, ochronę, niewrażliwość i niewidzialność.

Pierwszym co powinno poprzedzać tworzenie tracz jest oczywiście jak najlepsze oczyszczenie się, choć czasem z pewnymi rzeczami pracujemy długo a tarcze tylko ograniczają ich działania i powodują, że łatwiej widzieć co jest nie tak. Tematowi oczyszczania poświecę co najmniej dwa odrębne wpisy.

Najlepsze i najskuteczniejsze tarcze, tworzymy z poziomu ducha za pomocą swojej wyobraźni kształtując eter i tworząc w nim zapisy ochronne. Aby je stworzyć koniecz…

Wahadło jako narzędzie magiczne

Wahadło – jedna z metod korzystania z energo-informacyjnych pól

Jest to specyficzna technika pracy z wahadłem, można ją dopasować do każdego narzędzia magicznego, gdyż każde jeśli ma być skuteczne podąża za tymi mechanizmami i stosuje się do tych samych zasad. Przy tej technice ani kształt wahadła ani materiał nie ma znaczenia. Po prostu wahadło jest bardzo wygodną i przyjemną w pracy konstrukcją. W pierwszej kolejności musimy zakupić albo zrobić wahadło które nam się podoba i nam pasuje.

Jeśli wybraliśmy zakup wahadła należny wahadło oczyścić, usunąć wszelkie podłączenia pod jakiekolwiek rytuały, impregnacje, naleciałości, cudze myśli i emocje. Można zrobić to trzymając wahadło pod wodą i wyobrażając sobie, że wszystkie te rzeczy są całkowicie usunięte z wahadła. W następnej kolejności musimy przyjąć i wprowadzić do swojego umysłu silne przekonanie, że to wahadło jest przedłużeniem naszego ducha, i wszystko co robimy za pomocą tego wahadła robimy jako świadomie duchowa i rozumna isto…

Badanie pola energo-informacyjnego

Badania pola energo-informacyjnego

Przed przystąpieniem do badania pola, trzeba sprawdzić czy dane pole jest zabezpieczone, czy mam nałożone ograniczenia w badaniu pola i jeśli tak jak je usunąć. Następnie przed badaniem sprawdzamy czy istnieją jakieś godformy czy byty które próbują manipulować tym polem i czy jesteśmy dobrze i wystarczająco zabezpieczeni. Jeśli coś tu jest nie tak należy poprawić tarcze, oczyścić jakąś formę opętania czy podczepienia.

Generalnie przy badaniu jakiegoś pola energo-informacyjnego bada się dwie zmienne. Pierwszą zmienną jest jakość tego pola, czyli jakie dane pole ma cechy. Tu powinniśmy zbadać ważne dla nas cechy. Podstawowymi istotnymi cechami są : rodzaj światła jakie emituje, czy jest bardziej elektryczne czy bardziej magnetyczne ( inaczej czy jest bardziej emitujące czy przyciągające), jakie ma analogie z ludzkim ciałem, jakie ma analogie z Ziemią. Dalej do czego i w jakim stopniu dana jakość może być wykorzystana np. energetyzowanie konkretnych obsz…

Słońce – potęga świadomości (część pierwsza)

Słońce – potęga świadomości (część pierwsza)

Słońce jest centralną, najpotężniejsza i najważniejszą jakością z jaką mam do czynienia w świecie w jakim żyjemy. Energo-informacyjne pole Słońce zawiera w sobie całą wiedzą i dostarcza potrzebnej energii do osiągnięcia większości naszych marzeń i aspiracji. Roczna wędrówka Słońca po niebie przebiega po tzw. ekliptyce, a podział ekliptyki na 12 części tworzy tzw. zodiak tropikalny. Choć moment wędrówki Słońca w momencie narodzin jest najważniejszy z punktu widzenia warunkowania naszej świadomości to ja osobiście do swoich analiz nie używam zodiaku tropikalnego a rzeczywistych gwiazdozbiorów.

Umiejętność wchodzenie w bezpośredni kontakt z polem energo-informacyjnym Słońca i czerpanie z niego informacji i energii jest bardzo ważną umiejętnością. Miedzy naszą świadomością a Słońcem istnienie wiele analogii i podobieństw, i wszelkie medytacje ze Słońcem bardzo pobudzą tą część naszego istnienia. Dzięki medytacji ze Słońcem będziemy w stanie samo…

Neptun – potęga miłości, empatii i legendy

Neptun – potęga miłości, empatii i legendy

Neptun jest moim zdaniem najsubtelniejszą jakością jaką omawiamy w astrologii. Z punktu widzenia ziemi jest niewidocznym tzn. nigdy nie możemy obserwować go gołym okiem. Jest to ważne ponieważ to czy coś jest widoczne czy nie widoczne i jak bardzo jest jasne, jest bardzo istotny astrologicznym kryterium w analizie oddziaływania danego pola energo-informacyjnego.

Wiele osób pyta, skoro jest niewidoczny może nie ma żadnego istotnego wpływu na nas i nie ma sensu się nim zajmować? To że jest niewidoczny oznacza, że aby odczuć jego pole energo-informacyjne musimy wykonać wysiłek, to pierwsze pole do którego sami musimy się dostać, a które nie przychodzi do nas odbijając światło Słoneczne ( Uran jest bardzo słabo ale widoczny w pewne dni roku). Tym samym oznacza to, że wszystko to co reprezentuje Neptun wymaga od nas wysiłku, musimy ku temu sięgnąć, gdyż nie przyjdzie do nas samo.

Wśród wszystkich jakości astrologicznych Neptun najbliżej odzwierci…

Karma

Karma w ujęciu energo-informacyjnym

Słowo karma oznacza po prostu czyn. Karma jest to potencjał jaki generujemy poprzez swoje myśli, emocje i uczynki. Karma nie jest dobra czy zła, natomiast sposoby realizowania danego potencjału już takie mogą być. Niezależnie od potencjału jaki uzbieraliśmy poprzez różne życia i nawykowych sposób jego wyrażania i akumulacji zawsze możemy zmienić sposób realizowania się karmy. Tym samym nawet jeśli mamy bardzo silny potencjał destruktywny nie musimy kierować go na swoich ukochanych czy niszczyć swojego czy czyjegoś życia, możemy skupić go na niszczeniu blokad jakie w sobie mamy, albo na niszczeniu rzeczy które nikomu nie służą a dalej są obecne. Zmiana nawykowych sposobów reagowania i realizacji własnego potencjału innymi słowy silnych kodów w polu energo-informacyjnym jest zadaniem często pracochłonnym wymagającym od nas wysiłków, można się tutaj wspomóc różnymi metodami oczyszczania kodów ze swojego pola, i stworzyć nowe potrzebne nam do realizowa…

Co rządzi światem – Uniwersalna Inteligencja

Uniwersalna inteligencja:

Jest to najsubtelniejsza jakość w Kreacji jaką spotkałem, jest to jakość stojąca za całym Stworzeniem, powodująca inteligencje, zdolność uczenia, kreatywność. Nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w świecie fizycznym, czy jakości dostępnej dla zmysłów, którą można by bezpośrednio uchwycić i zbudować korzystną asocjację w umyśle. Z mojego doświadczenia wynika, że medytacja z jakością Słońca może otworzyć percepcje uniwersalnej inteligencji. Umiejętność korzystania z tej jakości jest bardzo ważna z kilku powodów.

Opanowując tą jakość nasz umysł potrafi zrozumieć i używać uniwersalnych praw.

Wyższe i subtelniejsze rządzi tym co niższe i mniej subtelne, uniwersalna inteligencja tym samym zarządza całą Egzystencją, a my znając uniwersalne prawa możemy dzięki temu rozszerzać naszą samoświadomość, osiągać i tworzyć szczęśliwe życie.

Ponieważ to co wyższe rządzi tym co niższe, znając najwyższą i najsubtelniejszą jakość możemy zarządzać istotami niższymi i nie je…

Magia Ksieżyca

Magia Księżyca

Księżyc jest jedną z jakości które w energo-informacyjnym modelu astrologii możemy wykorzystać do energetyzowania i poprzez to realizowania swoich życzeń. Wiele osób twierdzi, że Księżyc jest tajemną bazą kosmitów i należy trzymać się od niego jak najdalej, ja osobiście nie odnalazłem prawdy w tych stwierdzeniach. Tym co mogę potwierdzić to to, że istnienie wiele mechanizmów i rytuałów które zostały tak zaprojektowane aby mocno utrudnić skuteczne używanie tego rodzaju praktyk. Aby nie paść ofiarą tych trudności należy pracować bezpośrednio z jakością, poddawać ją tylko swojej woli i nadać konkretny celu. Cele zbyt ogólne są podatne na manipulacje np. aby na świecie było dobrze. Jest to piękny i szlachetny cel, ale definicji dobrze jest tak wiele, że zamiast kreować rzeczywistość i zapewniać sobie energie do jej realizacji dajemy ogromne pole do subtelnych manipulacji które mogą odwrócić nasze działanie przeciw nam.

Dlatego podstawowe bhp to po pierwsze pracować bezpośre…

Magia Sukcesu

Magia Sukcesu to nazwa która ma za zadanie wyrażać idee jaka przyświeca mi przy tworzenie tego bloga. Ideą tą jest dzielnie się wiedzą z dziedziny magii, która zwiększa szanse na sukces w życiu osobistym, zawodowym czy w rozwoju samoświadomości duchowej. Do wiedzy tej dochodziłem sam pracując na nią, często niemądrze ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Mam dość bogate doświadczenie i nie jeden raz się poparzyłem w trakcie mojej praktyki, chciałbym podzielić się tym i być może oszczędzić komuś popełnia tych samych błędów aby wyciągnąć takie same wnioski. Z perspektyw lat mojej własnej praktyki zdaje sobie spraw, jak głęboką naiwnością cechowałem się gdy zaczynałem tę podróż i wiem też jak boleśnie traciłem swojej iluzje. Uważam, że "droga bólu" nie ma w sobie wielkiej szlachetności, czasem jest przykrą koniecznością - można posiąść potrzebna sobie wiedzę i zbudować podstawy duchowe w sposób bezpieczny, bez konieczności oddawania się mistrzom, guru czy rożnym istotą. Często obs…

Egregory, Godformy, Serwitory

Cześć,

mój pierwszy post postanowiłem poświecić egregorom. Dopiero uczę się poruszać po blogu i dopiero zaczynam, dlatego proszę o wyrozumiałość i oczywiście zachęcam do komentowania.

Egregory powstają naturalnie tam gdzie grupa ludzi się czymś zajmuje np. zbieraniem znaczków i są tylko polem energoinformacyjnym naładowany określonymi jakościami i energiami ale nie istnieją niezależnie od swoich twórców i nie posiadają własnej świadomości. Inną kwestią są popularne serwitory, czy godformy. Także same egregor powstają naturalnie , nawet zwierzęta tworzą swoje pola energoinformacyjne w których zawierają czytelne dla swojego gatunku informacje. Obecnie istnieją dwa główne sposoby kontrolowania egregorow pierwszy banalny poprzez reklamy i propagandę drugi poprzez godformy i na tym drugim chciałbym się skupić.

Godforma czyli personifikacja jednej lub kilku idei, bądź wyobrażenie boga nie powstaje naturalnie czy samoistnie. Aby to wyjaśnić należy zrozumieć czym w osobistej skali różni się…