poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Ochrona psychotroniczna – tworzenie tarcz magicznych


Jak stworzyć skuteczne tarcze psychotroniczne?

Myślę, że jest to jeden z ważniejszych tematów, jak skutecznie tworzyć tarcze i ochrony psychotroniczne. Po pierwsze musimy pamiętać że jednym z głównym narzędzi jakimi posługujemy się do wywieranie wpływu na siebie i naszą przestrzeń jest nasz wyobraźnia. Nie jest sprawa kluczową który ze zmysłów jest dla nas zmysłem głównym, choć nasze umysłu pracują inaczej celem tutaj jest odnalezienie kodu który dla całości naszego bytu oznacza bezpieczeństwo, ochronę, niewrażliwość i niewidzialność.

Pierwszym co powinno poprzedzać tworzenie tracz jest oczywiście jak najlepsze oczyszczenie się, choć czasem z pewnymi rzeczami pracujemy długo a tarcze tylko ograniczają ich działania i powodują, że łatwiej widzieć co jest nie tak. Tematowi oczyszczania poświecę co najmniej dwa odrębne wpisy.

Najlepsze i najskuteczniejsze tarcze, tworzymy z poziomu ducha za pomocą swojej wyobraźni kształtując eter i tworząc w nim zapisy ochronne. Aby je stworzyć konieczna jest umiejętność postrzegania eteru, możną ja nabyć pracując ze Słońcem bądź Neptunem w sposób o jakim już pisałem. Każdy człowiek będzie postrzegał eter i każdą inną jakość w swój unikalny sposób, poświęć na to chwile i znajdź swój kod postrzegania, pozwoli Ci to na tworzenie swoich własnych unikalnych technik, Twoją magia będzie wtedy rzeczywiście Twoja i dzięki temu niezależna i wolna od obcych wpływów.

Kilka przykładów może pomóc - część ludzi będzie postrzegała eter jako konkretną barwę, kolor który mogą kształtować za pomocą wyobraźni wzrokowej, dla pewnych ludzi wejściem w eter będzie poprzez idee nieskończoności, wszechobecności, wszechmocy, wszechwiedzy,wszech penetrującej świadomości, wszechmiłości, wszech-połączenia życia. We własnym odczuciu najbardziej wzniosła idea będzie odpowiednia aby użyć jej jako punktu skupienia który pozwoli nam wejść w eter. Niektóre osoby mogą wejść eter odczuwając czy wyczuwając nieskończone pole i za pomocą swych myśli tworzyć w nim zapisy. Każdy za pomocą własnego wglądu i intuicji musi odkryć która metoda jest najwłaściwsza dla niego.

Gdy już otworzymy postrzeganie eteru, mamy dostęp do nieskończonych możliwości tworzenia w nim zapisów, zwanych w niektórych systemach tworzeniem przyczyn w eterze lub akashy. Za pomocą tych przyczyn czy zapisów możemy realizować potencjał tzw. karmiczny. Aby stworzyć taki zapis skutecznie w momencie postrzegania musimy wyrazić jasno nasza wolą i ubrać ją w odpowiedni symbol który będzie dla nas odzwierciedlał idee i sposób jej realizacji. Takim symbolem przy tarczowaniu może być np. matka, ciepło, poczucie bycia kochanym, wizualny obraz tarczy, żółw morski, uczucie wolności, poczucie niewrażliwości na ataki, poczucie niedostępności dla zła, poczucie niewidzialności dla określonych sił, warto rozważyć użycie idei własności przestrzeni i np. symbol domu - dla naszych zachodnich umysłów jest to często bardzo skuteczne.

Każdy może łatwo odkryć czego mu brakuje i gdzie ma otwarte "wejścia" i dzięki tej technice łatwo się zabezpieczyć. Jest to uniwersalny sposób oddziaływania na eter, warto pamiętać że pewne dźwięki również mogą być dla nas symbolami i mogą być szczególnie efektywne dla naszego umysłu aby z ich korzystać. Jest tak dlatego, że fizyczne powietrze jak i dźwięk posiadają wiele analogii do eteru, i dzięki temu nasz umysł może skutecznie wykorzystać to medium do tworzenie określonych zapisów w eterze. Wszystkie te technik ułatwiają wytworzenie w naszej świadomości istotnego magicznego stanu tzw. niewzruszonego przekonania o realizacji swojej woli. Warto używać różnych technik wzmacniające wytwarzanie tego stanu, który pozwala wytwarzać trwałe zapisy w eterze.

Aby odkryć jak działa na nas dany dźwięk wystarczy albo samemu go emitować ( co jest w tym wypadku najlepszym wyjściem) albo poddać się jego działaniu poprzez słuchanie i tym samym badać jaki wpływ ma na nasz umysł. Wyjątkowo skuteczne w tej pracy jest łączenie koloru, dźwięku, obrazu i idei gdyż praktycznie całościowo wtedy pobudza to nasz umysł, ale znacznie istotniejsze od tego jest świadomość, że działamy jako duch skąd pochodzi nasz autorytet i do których uniwersalnych praw się odwołujemy.

W dalszej kolejności możemy stworzyć połączenie naszych zapisów w eterze, z odpowiednimi polami energo-informacyjnymi aby dać im energie do manifestacji w otaczającej rzeczywistości. W tym celu najlepiej użyć pola Słońca i Ziemi, można uprościć procedurę i zastosować połączone pole Słońca i Ziemia dla którego najlepszym symbolem będzie wschód Słońca nad obszarem szczególnie na nas pobudzającym, bądź w jakiś pozytywny sposób wyjątkowym. Przykładowo nasze rodzinne miasto, miejsce urodzenia, miejsce które kochamy.

W tym miejscu chciałbym wyraźnie powiedzieć , że każdy może tworzyć takie tarcze i każdy może samodzielnie decydować o torach realizacji swojego przeznaczenie i potencjału, czasem niestety różne obce kody starają się odebrać nam tą moc i pozostaje ona na poziomie nieświadomy. Tacy ludzie, mogą albo poszukać pomocy w usunięciu tych ograniczenie ( oczywiście mogą usunąć je też sami) albo muszą zadowolić się uproszczoną tarczą, którą stworzą bezpośrednie z określonego pola energo-informacyjnego. Tutaj polecam również zastosować połączone pole Słońca i Ziemia. Należy znaleźć wtedy odpowiedni dla siebie kod, ja np. często używam obrazu pnącza wyrastającego z Ziemi, które rozwija się pod wpływem energii Słonecznej. Liście tego pnącza dokładnie mnie otaczają chroniąc mnie, dodaje również zapis o tym, że dostosowują swój kolor do otoczenia co czyni mnie niewidzialnym dla negatywnych jakości, a także umieszczam mechanizm automatycznego uziemiania negatywnych energii, które w jakiś sposób by się do mnie dostały. Jest to znacznie mniej doskonała ochrona, ale w większości przypadków powinna być wystarczająca i skuteczna.

Przy tworzeniu tarcz, poza rzadkimi przypadkami nie polecam odbijania energii, znacznie lepiej wraz z tarczą tworzyć mechanizm jej uziemienia i przywracania do potencjału. Jest tak z kilku powodów ale głównym jest to, że aby ktoś/coś nas atakował musi mieć energie, jeśli ją uziemiamy osoba/osoby/istoty traci energie i nic nie zyskuje, jeśli ją odbijamy to dana energia wraca do osoby. Może być to dla tej osoby nieprzyjemne ale nie musi, gdyż może mieć stworzone mechanizmy automatycznego używania takiej energii - takie mechanizmy ma wiele osób, szerzej wytłumaczę temat przy następnym poście o klątwach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Polecam

Polecam zapoznać się, zwłaszcza każdemu kto jeszcze wierzy, że są jacyś "dobrzy" w polityce, teorie spiskowe są przesadzone a wojn...